návody

Ražba horkou fólií

V rámci objednávek podporujeme i nejrůznější zušlechtění, mezi které patří i ražba horkou fólií. Ta může být buď plochá (nanese se pouze barevná fólie), nebo hloubková (kombinace slepotisku a ploché ražby).


Adobe Illustrator

1. Vytvořte novou vrstvu a pojmenujte ji například „ražba“.
2. Vložte do této vrstvy prvky, které si přejete zvýraznit plochou, nebo hloubkovou ražbou. 

Vytvoření nové vrstvy

POZOR:  V této vrstvě pracujte pouze s vektorovými prvky! Funkce Přetisk nefunguje u rastrových formátů (PNG, JPEG apod.).
POZOR:  Minimální tloušťka linky je 0,2mm!

3. Otevřete vzorník barev a vytvořte nové políčko (ikona vedle koše).
4. Políčko pojmenujte opět například „razba“, typ barvy zvolte přímou barvu, režim CMYK a 100% černou (0/0/0/100).
5. Nastavte tuto barvu na všechny prvky ve vytvořené vrstvě.

Vzorník barev
Vytvoření nové barvy

6. Jděte do menu Okna a otevřete Atributy.
7. Označte celou vrstvu „ražba“ a klikněte na Přetisk výplně.
8. Nyní můžete soubor uložit a exportovat jako PDF.

Nastavení přetisku vrstvy

Adobe Indesign

1. Vytvořte novou vrstvu a pojmenujte ji například „razba„.
2. Vložte do této vrstvy prvky, které si přejete zvýraznit plochou, nebo hloubkovou ražbou.

Vytvoření nové vrstvy

POZOR:  v této vrstvě pracujte pouze s vektorovými prvky! Funkce Přetisk nefunguje u rastrových formátů (PNG, JPEG apod.).
POZOR:  Minimální tloušťka linky je 0,2mm!

3.Otevřete vzorník barev(F5) a vytvořte nové políčko (ikona vedle koše).
4. Políčko pojmenujte opět například „razba“, typ barvy zvolte přímou barvu, režim CMYK a 100% černou (0/0/0/100).
5. Nastavte tuto barvu na všechny prvky ve vytvořené vrstvě.

Vzorník barev
Vytvoření nové barvy

6. Jděte do menu Okna a otevřete Atributy.
7. Označte celou vrstvu „razba“ a klikněte na Přetisk výplně.
8. Nyní můžete soubor uložit a exportovat jako PDF.

Nastavení přetisku vrstvy