návody

Nejčastější chyby

Občas se stane, že se při vytváření projektu uděláte chybičku nebo na něco zapomenete.  Kvůli toho pak vytištěné tiskoviny nemusí vypadat přesně tak, jak očekáváte.
Aby se to nestávalo, připravili jsme pro vás seznam nejčastějších chyb.

Neshoda parametrů projektu s objednávkou

Soubor, který nahrajete k objednávce, má jiné rozměry či počet stran. Zkontrolujte vždy výsledný projekt s požadavky uvedené u každého nakonfigurovaného projektu (tlačítko shlédnout základní informace).

Chybí spadávky

Při vytváření projektu zapomenete vytvořit spadávky nebo zapomenete protáhnout pozadí a prvky až k hranicím spadávek.
Jak nastavit projekt a vytvořit spadávky naleznete v samostatném návodu.

Jsou vloženy ořezové značky

Naše technologie jsou nastaveny tak, aby nebyly ořezové značky vyžadovány – důležité jsou pro nás správné rozměry projektů.
Proto je prosím nevkládejte. 

Nejsou dodrženy bezpečné okraje

Veškeré texty, loga či fotografie musí být posunuty za bezpečný okraj, který je nejčastěji 1,5mm (tento rozměr vždy zjistíte u požadavků na konkrétní nakonfigurovaný produkt – tlačítko shlédnout základní informace).

Pokud tuto bezpečnou hranici nedodržíte, může se stát, že texty a jednotlivé důležité prvky budou oříznuty.

Texty nejsou převedené do křivek

Pokud exportujete projekt do PDF, měli byste převést veškeré texty do křivek.
Při vytváření projektu se totiž často používá písmo dostupné jen na PC autora a při otevření tohoto projektu na jiném zařízení se toto písmo změní na náhradní.
Při formátech JPEG a TIFF tento problém řešit nemusíte.

Projekt a jeho části nejsou v režimu CMYK

Konečná tisková data musí být v barevném režimu CMYK a musí být správně nastavený barevný profil. 
Pokud nám zašlete data, která jsou v jiném režimu (RGB nebo Pantone), můžou se barvy po konverzi na režim CMYK podstatně lišit. 

Chybný formát souboru

Přijímáme výhradně soubory ve formátu PDF, JPEG a TIFF. Pokud nám soubor zašlete v jiném, než výše zmíněném formátu, může se stát, že tyto data nepřijmeme.