návody

Nastavení pracovní plochy a spadávky

Nejdůležitější části každého Vašeho projektu je správné nastavení pracovní plochy. Kromě samotného konečného formátu je nutno počítat i s tzv. spadávkami, tedy přesahy, které zamezí tomu, aby se u okraje objevil úzký proužek nepotištěné plochy.

Pozadí, fotografie a podobné prvky, které dosahují hrany projektu, se musí roztáhnout právě až k hranicím spadávky. Návody jak nastavit správně projekt i spadávku naleznete níže.
Jako příklad budeme vytvářet vizitky o velikosti 85x55mm.
Zde uvádíme tisková data, které naleznete u každého produktu a podle kterých projekt vytváříte.

UKÁZKA: Požadovaná tisková data jednostranných vizitek 85x55mm

Adobe Illustrator

Nastavte rozměry dle projektu, v našem případě 85x55mm.
Hned pod rozměry naleznete nastavení spadávky, zde zvolte 2mm z každé strany.
NEVKLÁDEJTE OŘEZOVÉ ZNAČKY!

Adobe Illustrator – nastavení rozměrů a spadávky

Adobe InDesign

Nastavte rozměry dle projektu, v našem případě 85x55mm.
Níže je rozevírací menu nastavení spadávky, to rozbalte a zvolte 2mm z každé strany.
NEVKLÁDEJTE OŘEZOVÉ ZNAČKY!

Adobe InDesign – nastavení rozměrů a spadávky

Adobe Photoshop

Bitmapové editory jako je Photoshop neumí pracovat se spadávkou, proto je nutné velikost spadávky připočíst k rozměru projektu. Pokud je rozměr vizitky 85x55mm, budete vytvářet projekt o rozměrech 89x59mm.
NEVKLÁDEJTE OŘEZOVÉ ZNAČKY!

Adobe Photoshop – nastavení rozměrů, včetně spadávky

CorelDraw

V nabídce Layout zvolíte Page setup a zde nastavíte rozměry i spadávku (Bleed). Následně zaškrkněte Show Bleed area.

NEVKLÁDEJTE OŘEZOVÉ ZNAČKY!

CorelDraw – nastavení rozměrů a spadávky