návody

Bodový UV lak

V rámci objednávek podporujeme i nejrůznější zušlechtění, mezi které patří i bodový UV lak. Tuto možnost doporučujeme zvolit, pokud chcete některé prvky na vašich tiskovinách zvýraznit lakem (například logo).


Adobe Illustrator

1. Vytvořte novou vrstvu a pojmenujte ji například „uv lak“, nebo „uv bodovy lak“.
2. Vložte do této vrstvy prvky, které si přejete zvýraznit lakem.

Vytvoření nové vrstvy

POZOR:  v této vrstvě pracujte pouze s vektorovými prvky! Funkce Přetisk nefunguje u rastrových formátů (PNG, JPEG apod.).

3. Otevřete vzorník barev a vytvořte nové políčko (ikona vedle koše).
4. Políčko pojmenujte opět například „uv bodovy lak“, typ barvy zvolte přímou barvu, režim CMYK a 100% magentu (0/100/0/0).
5. Nastavte tuto barvu na všechny prvky ve vytvořené vrstvě.

Vzorník barev
Vytvoření nové barvy

6. Jděte do menu Okna a otevřete Atributy.
7. Označte celou vrstvu „uv bodovy lak“ a klikněte na Přetisk výplně.
8. Nyní můžete soubor uložit a exportovat jako PDF.

Nastavení přetisku vrstvy

Adobe Indesign

1. Vytvořte novou vrstvu a pojmenujte ji například „uv lak“, nebo „uv bodovy lak“.
2. Vložte do této vrstvy prvky, které si přejete zvýraznit lakem.

Vytvoření nové vrstvy

POZOR:  v této vrstvě pracujte pouze s vektorovými prvky! Funkce Přetisk nefunguje u rastrových formátů (PNG, JPEG apod.).

3.Otevřete vzorník barev(F5) a vytvořte nové políčko (ikona vedle koše).
4. Políčko pojmenujte opět například „uv bodovy lak“, typ barvy zvolte přímou barvu, režim CMYK a 100% magentu.
5. Nastavte tuto barvu na všechny prvky ve vytvořené vrstvě.

Vzorník barev
Vytvoření nové barvy

6. Jděte do menu Okna a otevřete Atributy.
7. Označte celou vrstvu „uv bodovy lak“ a klikněte na Přetisk výplně.
8. Nyní můžete soubor uložit a exportovat jako PDF.

Nastavení přetisku vrstvy